Rīgas Celtniecības Koledža organizē konkursa novietnes apskati Rīgā, Gaiziņa ielā 3.
Vietas apskates laiks 2021. gada 10. augustā plkst. 13:00

Atkārtota novietnes apskate