Kontaktpersona jautājumiem par metu konkursa nolikumu un projektēšanas programmu, žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre:

Dace Kalvāne

+371 29480702
rck@metukonkurss.lv