Rīgas Celtniecības Koledža organizē konkursa novietnes apskati Rīgā, Gaiziņa ielā 3.
Vietas apskates laiks 2021. gada 16. jūlijā plkst. 10:00

Novietnes apskate